Ny utbildning om kommunernas roll i vattenförvaltningen

Nu finns ett utbildningsmaterial som stöd till kommunpolitiker och tjänstepersoner i deras viktiga arbete med vattenfrågor. Materialet är framtaget av Vattenmyndigheterna, Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – En sjö för miljoner.

Utbildningen ger grundläggande kunskap kring åtta av de nio åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar.

Materialet kan användas av politiker och tjänstepersoner, men även av dig som är miljöhandläggare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten.

Läs mer om utbildningen och gör din beställning på vattenmyndigheterna.se

Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås, är en av dem som gått utbildningen.