Lärdomar från arbete med att ta fram en dagvattenplan

Under 2019 till 2022 har Enköpings kommun arbetat med att ta fram en dagvattenplan. Arbetet med att ta fram en dagvattenplan har inneburit starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i kommunen.

Nu har Johan Axner, Ebba Ramel och Fredrika Säfström vid Enköpings kommun samlat sina lärdomar från processen i en rapport.

Läs rapporten på LIFE IP Rich Waters webbplats!