Här är de nya åtgärderna och planerna för vatten!

Färre miljögifter, mindre övergödning och en bättre tillgång till dricksvatten. Det ska Norra Östersjöns nya förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 leda till.

Nu finns ett nytt åtgärdsprogram för vatten beslutat i Norra Östersjön. Det sträcker sig fram till 2027 och är baserat på den bästa kunskap som finns om våra vatten.

Det finns några nyheter i åtgärdsprogrammet. Bland annat en planeringsåtgärd som riktar sig till kommunerna. Enkelt förklarat innebär den att det ska upprättas en ”blå plan” som tar hänsyn till omgivningen när till exempel ett nytt bostads- eller industriområde planeras.

Materialet i sin helhet finns publicerat på vattenmyndigheten.se

Förvaltningsplan för vatten 2022-2027

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027