Fortsatt satsning på LEVA under 2021

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att satsningen på LEVA kommer att fortsätta även under nästa år, 2021.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att satsningen på LEVA kommer att fortsätta även under nästa år, 2021.

I projektet LEVA, Lokalt engagemang för vatten, följer och stöttar Havs- och vattenmyndigheten 20 pilotprojekt runt om i landet. Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.

Havs- och vattenmyndigheten om den fortsatta satsningen på LEVA