EU:s nya dricksvattendirektiv ställer högre krav

Bland annat ställs krav på att göra riskbedömningar tidigare i dricksvattenkedjan.

EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten – detta meddelar Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket skriver att bland nyheterna finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras. Det ställs också krav på att göra riskbedömningar tidigare i dricksvattenkedjan.

Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning.

Läs hela pressmeddelandet här: Nytt dricksvattendirektiv reglerar kontroll av fler ämnen (livsmedelsverket.se)