Dagvatten på agendan på Enköpings kommun

Enköpings kommun har nu kommit en bra bit på väg i arbetet med att ta fram en dagvattenvattenplan. Arbetet har sin utgångspunkt i den modell som beskrivs i Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

Enköpings kommun har nu kommit en bra bit på väg i arbetet med att ta fram en dagvattenvattenplan. Arbetet har sin utgångspunkt i den modell som beskrivs i Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

Johan Axnér är vattenstrateg på Enköpings kommun och ansvarig för projektet att ta fram en dagvattenplan.

– För att uppnå vattenplanen och därmed god ekologisk och kemisk vattenstatus är framtagandet av en dagvattenplan ett centralt steg. I dagvattenplanen kommer vi att formulera hur vi ska hantera vårt dagvatten långsiktigt hållbart så att det inte ställer till skada eller förorenar vattenmiljön som dagvattnet rinner till, förklarar han.

Förankring och ansvarsområden nyckelfrågor i dagvattenplanen