Digitalt samtal med fokus på projektplanering

Den 21 oktober var det dags för det fjärde digitala samtalet i Rich Waters serie om vattenplanering. Den här gången var temat projektplanering och projektledning. Towe Holmborn, Sollentuna kommun, Maria Azzopardi, Stockholms stad och Sonja Råberg, Länsstyrelsen Stockholm resonerade tillsammans med Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm kring frågor om projektdirektiv, referensgrupper och vikten av en god planering.

Läs artikeln om det digitala samtalet på www.richwaters.se