Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtida utmaningar

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den nya dagvattenplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj. Dagvattenplanen har tagits fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters, som en del i projektets arbete för att stödja kommunal vattenplanering.

– Dagvattenplanen har ökat förståelsen för avrinningsområdena och hur sjöar och vattendrag hänger ihop, säger Johan Axnér, projektledare och vattenstrateg på Enköpings kommun.

Arbetet med planen började formellt under 2020, när Enköpings kommun anslöt sig till LIFE IP Rich Waters. Dagvattenplanen har tagits fram och förankrats av en projektgrupp där representanter från miljö- och byggförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har ingått. Planen har sedan varit på remiss till Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden.

Läs mer om Enköpings dagvattenplan och deras delprojekt på www.richwaters.se