Vad är strategisk vattenplanering?

Flera personer sitter runt en dator och papper vid ett bord.

När du tänker på vattenarbetet i din kommun – ser du en tydlig målsättning med ert vattenarbete? Har ni en effektiv organisation? Värnar ni om, och utvecklar vattnets olika värden; ekologiska, sociala och ekonomiska? Att ni kan nyttja vattnets potential utan att göra avkall på de krav som lagen ställer? Strategisk vattenplanering handlar om att […]

Om webbplatsen vattenplanering.se

Flera hus och en vit bro vid en å.

Målet med den här webbplatsen är att den ska inspirera och ge stöd i strategisk vattenplanering, för tjänstepersoner på kommuner som på olika sätt arbetar med vattenfrågor. Webbplatsen syftar till att: 1. Samla material och sprida kunskap om vattenplaneringsrelaterade frågor och öka möjligheten för kommuner att dela lärdomar med varandra.2. Sprida resultat från projektet LIFE […]