Om webbplatsen vattenplanering.se

Flera hus och en vit bro vid en å.

Målet med den här webbplatsen är att den ska inspirera och ge stöd i strategisk vattenplanering, för tjänstepersoner på kommuner som på olika sätt arbetar med vattenfrågor. Webbplatsen syftar till att: 1. Samla material och sprida kunskap om vattenplaneringsrelaterade frågor och öka möjligheten för kommuner att dela lärdomar med varandra.2. Sprida resultat från projektet LIFE […]

Vad är strategisk vattenplanering?

Två tjejer sitter på en lång träbrygga vid ett vattendrag i en stor stad.

Strategisk vattenplanering handlar om att skapa goda förutsättningar för hållbar användning av mark och vatten och att arbeta målinriktat och långsiktigt i en föränderlig värld. Genom att skapa ett sammanhållet arbetssätt får man ett bra underlag för att fatta beslut om nyttjande, utveckling och skydd av kommunens vatten men arbetssättet genererar också förutsättningar för en […]