Besök Rich Waters nya webbplats!

Nu har LIFE IP Rich Waters äntligen fått en ny webbplats. Här hittar du även fortsättningsvis nyheter och information från projektet. Webbplatsen ger större utrymme till resultat och lärdomar från alla delprojekten.

www.richwaters.se