Demonstrationsslinga på Brunnby gård visar åtgärder i lantbruket

Flera kor står vid en informationskylt.

På Brunnby gård har Västerås stad anlagt en demonstrationsslinga, som följer vattnets väg genom åkermarken. Slingan består av informationsskyltar om olika åtgärder för att både behålla näringen på åkern, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet. I en kort film får vi följa med Susanna Hansen, Västerås stad, och lantbrukaren Roberth Kihlin på en promenad längs slingan.

Nya kontakter och ny kunskap tack vare Rich Waters inspirationsdagar

En mängd människor minglar vid en utställning om LIFE IP Rich Waters.

”För att lyckas med sitt vattenarbete behöver man ofta hitta en vattenkompis”. Det menar Anneli Carlén från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Hon var en av talarna på LIFE IP Rich Waters inspirationsdagar 16-17 november. Ett av målen med konferensen var att underlätta för deltagarna att knyta nya kontakter. Och nog var det flera som hittade en ny […]

Filmtips: Fritt fram i Gisslarboån!

En stillbild från filmen Fritt fram i Gisslarboån.

Gisslarbo har en flera hundra år lång industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att skapa fria vandringsvägar för fisk. I en kort film följs projektet och markägare, närboende och andra som berörts av åtgärderna intervjuas.

Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering

En logotyp för konferensen För bättre vatten.

Den 16-17 november 2021 bjuder vi i LIFE IP Rich Waters in till inspirationsdagar för dig som jobbar med vattenfrågor i en kommun. Under två dagar får du möjlighet att lyssna till samtal, föreläsningar och ta del av en posterutställning. Målet med våra inspirationsdagar är att, med hjälp av Rich Waters projektresultat, bidra till en […]

Workshop: Goda råd för kommunala vattendokument

Två orange pratbubblor.

Den 1 december arrangerar vi på Länsstyrelsen i Stockholm och LIFE IP Rich Waters en workshop där vi delar erfarenheter och diskuterar vad som utmärker väl utformade kommunala vattendokument.

Digitalt samtal med fokus på projektplanering

Flera personer sitter runt en dator och papper vid ett bord.

Den 21 oktober var det dags för det fjärde digitala samtalet i Rich Waters serie om vattenplanering. Den här gången var temat projektplanering och projektledning. Towe Holmborn, Sollentuna kommun, Maria Azzopardi, Stockholms stad och Sonja Råberg, Länsstyrelsen Stockholm resonerade tillsammans med Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm kring frågor om projektdirektiv, referensgrupper och vikten av en god […]

Dagvatten – en fråga för alla?

Dagvattenfrågan blir allt viktigare för landets kommuner. Täby kommun ligger i framkant och har fått uppmärksamhet för sitt strategiska arbete med dagvatten. Intresset var därför stort när LIFE IP Rich Waters arrangerade ett digitalt samtal med Andreas Jacobs från kommunens VA-enhet.