Tips och råd om att fram en vattentjänstplan

Ett glas som fylls på med kranvatten.

Den 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en vattentjänstplan. Tiden har varit knapp från det att lagen om allmänna vattentjänster kompletterades med detta krav och intresset var stort när LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till webbinarium om hur man kan tänka när man tar fram en vattentjänstplan. I […]

Tips! Digitala åtgärdsunderlag för vatten

De fem vattenmyndigheterna har tagit fram digitala åtgärdsunderlag i form av ett antal Story Maps med samlingsnamnet ”Åtgärder för bättre vatten”. De knyter ihop vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med miljökvalitetsnormerna och databasen VISS. Underlagen är indelade efter verksamhetsområden och utgår från avrinningsområde. Ett stöd för dig! De digitala underlagen är ett stöd för dig som är tjänsteperson […]

Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet

En siluett av en stad med äldre hus vid vatten.

Den 16 februari samlades ett 80-tal deltagare från kommuner och länsstyrelser för ett webbinarium om strategisk kommunal vattenplanering och åtgärdsprogrammet för vatten. Under en förmiddag delade Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun med sig av sina erfarenheter, tankar och tips om vattenarbete. Bakom arrangemanget stod LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län. […]

Lärdomar från arbete med att ta fram en dagvattenplan

En man med blå täckjacka står utomhus.

Under 2019 till 2022 har Enköpings kommun arbetat med att ta fram en dagvattenplan. Arbetet med att ta fram en dagvattenplan har inneburit starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i kommunen. Nu har Johan Axner, Ebba Ramel och Fredrika Säfström vid Enköpings kommun samlat sina lärdomar från processen i en […]

Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

En kvinna står framför en sjö där en vit båt skymtar i bakgrunden.

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit lyckad och kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en slutrapport. – Vi tror att […]

Här är de nya åtgärderna och planerna för vatten!

En sjö där vattenytan är spegelblank.

Färre miljögifter, mindre övergödning och en bättre tillgång till dricksvatten. Det ska Norra Östersjöns nya förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 leda till. Nu finns ett nytt åtgärdsprogram för vatten beslutat i Norra Östersjön. Det sträcker sig fram till 2027 och är baserat på den bästa kunskap som finns om våra vatten. Det finns några […]

Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtida utmaningar

En blommande äng framför ett vattendrag.

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den nya dagvattenplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj. Dagvattenplanen har tagits fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters, som en del i projektets arbete för att stödja kommunal vattenplanering. – Dagvattenplanen har ökat förståelsen för avrinningsområdena […]

Heldag om dagvatten och innovation!

En stilla vattenspegel med gröna åkrar runt omkring.

Är du intresserad av att veta mer om rening av dagvatten och vilka innovativa lösningar som finns tillgängliga? Då ska du anmäla dig till LIFE IP Rich Waters och Mälarenergis heldagsevent i Västerås 24 maj! Dagen riktar sig till dig som arbetar på en kommun eller som konsult med dagvattenfrågor. På förmiddagen är det seminarium […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.