Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtida utmaningar

En blommande äng framför ett vattendrag.

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den nya dagvattenplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj. Dagvattenplanen har tagits fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters, som en del i projektets arbete för att stödja kommunal vattenplanering. – Dagvattenplanen har ökat förståelsen för avrinningsområdena […]

Heldag om dagvatten och innovation!

En stilla vattenspegel med gröna åkrar runt omkring.

Är du intresserad av att veta mer om rening av dagvatten och vilka innovativa lösningar som finns tillgängliga? Då ska du anmäla dig till LIFE IP Rich Waters och Mälarenergis heldagsevent i Västerås 24 maj! Dagen riktar sig till dig som arbetar på en kommun eller som konsult med dagvattenfrågor. På förmiddagen är det seminarium […]

Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Ett vattendrag med en brygga i trä där flera personer befinner sig.

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en ny utvärdering som har gjorts inom LIFE IP Rich Waters. Det arbete som sker inom LIFE IP Rich Waters syftar till att förbättra miljön i de vatten som rinner ut i och påverkar […]

Digitala samtal och webbinarier våren 2022

Ett ordmoln med ord som miljöstrateg, vattenstrateg och vattensamordnare.

LIFE IP Rich Waters har testat att erbjuda tematiska digitala samtal med inbjudna gäster. Hittills har sju digitala samtal hållits och en utvärdering visar att det finns ett stort intresse för fler tillfällen. – Vi fick många positiva reaktioner på samtalsserien i höstas och det tycker vi är jättekul! Vi kommer inte att förändra konceptet […]

Digitalt samtal bjöd på praktiska lärdomar om kommunsamverkan för bättre vatten

Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan är två samverkansgrupper som samlar kommuner inom två avrinningsområden i norra Stockholmsområdet för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet. Tack vare ett framgångsrikt samarbete är kommunerna överens kring vilka vattenfrågor som är mest prioriterade och både politiker och tjänstepersoner har ett starkt engagemang och arbetar i samma riktning. Den […]

Tips: ta del av presentationer och samtal om vattenparker och vattenplanering!

Fyra personer sitter på en scen vid en konferens och samtalar,

Missade du LIFE IP Rich Waters inspirationsdagar om vattenplanering i november 2021? Nu kan du ta del av två av de presentationer som hölls: Presentation av Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun, om arbetet med att ta fram en kommunal vattenplan med hänsyn till ekosystemtjänster och klimatförändringar: Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster – LIFE IP […]

Hydromorfologi – ett hårt jobb i urbana miljöer

En vy över Stockholms stadshus med Riddarfjärden i förgrunden.

Hydromorfologi, eller hymo som det förkortas, handlar om den fysiska livsmiljön för djur och växter i strandzonen och i vattnet. Oftast talar vi om förändringar i rinnande vatten, till exempel kraftverksdammar som begränsar möjligheten för fisk att vandra. Men hur arbetar man med hymo-frågor i en urban miljö, och i vatten som inte är påverkade […]

Sollentuna kommun delar med sig av lärdomar

En kvinna med blå tröja står vid en sjö där en båt skymtar i bakgrunden.

Ett av LIFE IP Rich Waters teman handlar om vattenplanering. I ett av delprojekten har Sollentuna kommun arbetat fram en modell för kommunal vattenplanering med ett ekosystemtjänstperspektiv. Nu har Towe Holmborn, projektledare och vattensamordnare i Sollentuna kommun, tagit fram en rapport som beskriver vad de har gjort, hur de har arbetat och vad de har […]

Demonstrationsslinga på Brunnby gård visar åtgärder i lantbruket

Flera kor står vid en informationskylt.

På Brunnby gård har Västerås stad anlagt en demonstrationsslinga, som följer vattnets väg genom åkermarken. Slingan består av informationsskyltar om olika åtgärder för att både behålla näringen på åkern, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet. I en kort film får vi följa med Susanna Hansen, Västerås stad, och lantbrukaren Roberth Kihlin på en promenad längs slingan.